retour   |    prev    next

丈量巴黎


Paris sur Mesure

Date : 2018


标志的关键词:汉字“丈” 盾牌,铁塔。 丈量巴黎是巴黎文华旅行社推出的精品产品,致力于深度开发巴黎的旅游资源。 标志以汉字“丈”的镜像方法组成铁塔和盾牌的造型,既体现巴黎地标特色又有发过文化内涵。箭头体现出“丈量”的含义同时延伸出产品的广度和深度。

Paris sur Mesure

Paris sur Mesure

Paris sur Mesure